ZAKA Recherches & Secours

ZAKA Recherches & Secours

תרומה לזק"א

Les dons sont déductibles des impôts conformément à l'article 200 et 238 du code général des impôts

Coordonnées pour envoi du reçu cerfa

סכום התרומה

לכמה זמן תרצו לתרום ?
מס׳ חודשים

מס׳ תשלומים

פרטי התשלום

סה"כ התרומה: 0$

[sumit_api_form]

תשלום מאובטח!

כל אפשרויות התרומה

Paiement par ordre donné à la banque

Paiement par téléphone

תוכל לתרום ציוד ולהנציח את יקירך

Cout de l'entretien mensuel d'un beeper pour volontaire

Équipement biodégradable nécessaire aux missions d'hommage aux défunts : housses mortuaires, kit de protection, couvre-chaussures, papier pour recueillir le sang, neutralisant d'odeur…

Équipement personnel pour bénévole, comprend kits de sauvetage, réanimation, ventilation et soins funéraires, beeper, bouteille d'oxygène et renouvellement des kits à usage unique.

Ces appareils permettent un flux continu d'oxygène pour victime en difficulté respiratoire

Trousse personnelle pour bénévole, comprend matériel pour soins funéraire + 2 kits à usage unique.

Trousse de secours de Zaka avec équipement perfectionné

Ambulance Zaka (véhicule pour transport mortuaire).

Moto de secours et sauvetage, dédiée à la mémoire de vos proches

פרטי חשבון להעברת תרומה לזק"א:

בנק 20 - מזרחי טפחות
סניף 539
מס' חשבון 431659

ע"ש זק"א - איתור חילוץ והצלה

IBAN - IL55-0205-3900-0000-0431-659
SWIFT - MIZBILIT

לאחר ביצוע תרומה יש לשלוח את פרטי ההעברה למייל info@zaka.org.il כדי שנפיק חשבונית קבלה